Monday, 29 July 2019

NeuraLink, implant chips into the human brain

ELON Musk has revealed shocking plans which will see one of his companies, NeuraLink, implant chips into the human brain to link it with an artificially intelligent computer.


Daily Express - By SEAN MARTINPUBLISHED: 10:26, Thu, Jul 18, 2019 | UPDATED: 10:32, Thu, Jul 18, 2019

 and his team of boffins are exploring ways in which they can connect a computer interface to the mind. The South African-born billionaire claims to have already trialled the revolutionary device on a monkey which was able to control the computer with its brain. Mr Musk said at a presentation on Tuesday: “A monkey has been able to control the computer with his brain.”

NeuraLink describes the device as “sewing machine-like”. The system implants ultra-thin threads deep into the brain’s nervous system.
The company has applied to US regulators in the hopes of beginning trials on humans next year.
Primarily, the firm states that initially it wants to help people with severe neurological conditions, but as with all of his companies, Mr Musk is aiming for more and sees humanity’s future as having “superhuman cognition”.
The device in question, which is nameless so far, will see the tiny thread fitted with 3,000 electrodes which can monitor the activity of 1,000 neurons.
Elon Musk wants brain implants to merge humans with artificial intelligence (Image: GETTY)

This means the implanted device would be able to target very specific areas of the brain, and said device could analyse the neurons and using  (AI) would work out hot to stimulate the patient.
Details on how brain activity will be translated or how the brain would be stimulated have not been released.
Mr Musk said: “It’s not like suddenly we will have this incredible neural lace and will take over people’s brains.
“It will take a long time.”

RELATED ARTICLES

China claims AI can predict crime with a ‘precision and speed unmat...
Artificial intelligence: Autonomous AI solved Rubik's Cube in 1 second
However, he did say the device would allow for “symbiosis with artificial intelligence”.
NeuraLink, which Mr Musk has invested over $100 million (£80 million) in, said they went public with their plans as to put a halt to rumours.
Max Hodak, Neuralink’s president and one of the company’s founders, said: “We want this burden of stealth mode off of us so that we can keep building and do things like normal people, such as publish papers.”
The system implants ultra-thin threads deep into the brain’s nervous system (Image: GETTY)
Initially, the device would be implanted using drills but the scientists hope they will one day be able to use laser technology.
Mr Hodak continued: “One of the big bottlenecks is that a mechanical drill couples vibration through the skull, which is unpleasant, whereas a laser drill, you wouldn’t feel.”
Mr Musk hopes the product will be on the market within four years.


WHO and WHAT is behind it all ? : >

The bottom line is for the people to regain their original, moral principles, which have intentionally been watered out over the past generations by our press, TV, and other media owned by the Illuminati/Bilderberger Group, corrupting our morals by making misbehaviour acceptable to our society. Only in this way shall we conquer this oncoming wave of evil.


Commentary:

Administrator
HUMAN SYNTHESIS

All articles contained in Human-Synthesis are freely available and collected from the Internet. The interpretation of the contents is left to the readers and do not necessarily represent the views of the Administrator. Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). Human-Synthesis will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. Human-Synthesis grants permission to cross-post original Human-Synthesis articles on community internet sites as long as the text & title are not modified.

The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Human-Synthesis articles in print or other forms including commercial internet sites. Human-Synthesis contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

TILBAKE TIL HOVEDMENYEN - BACK TO THE MAIN MENU

Monday, 3 June 2019

AI OG FORSKNING


Publisert i ForskerForum 18. januar 2018 - Silvija Seres
– Churchill sa at «Først bygger vi våre hjem, og så former de oss.» Sånn tenker jeg det er med teknologien ellers også, sier Silvija Seres SETT INN TEIKN FOR NOTE 1. – Se bare hvordan mobiltelefonen har endret oss de siste årene: Vi har sluttet å planlegge når vi går hjemmefra, og vi skriver artikler for medier basert på hvor søkbare og klikkbare de er …
Seres kan snakke lenge og uavbrutt om hvordan og hvor raskt samfunnet endrer seg for tida. Det er  er en del av jobben hennes. Hun er president for Polyteknisk forening, styregrossist, matematiker og selverklært «teknohode», i tilllegg til at hun lager en teknologi-podcast for Oslo Business Forum. Jevnlig holder hun foredrag for næringsliv og akademikere om «de tolv Gutenberg-øyeblikkene» SETT INN TEIKN FOR NOTE 2 vi i følge henne opplever simultant akkurat nå, hvordan vi mennesker ikke er bygd for å forstå eksponentiell teknologisk utvikling, og hvorfor vi derfor må tenke helt nytt, for at ikke Norge skal ende opp som Nokia, det forhenværende suksesselskapet som ikke ble med på smarttelefontoget.
Et av Seres’ innspill til hvordan Norge skal henge med i framtida er «ekstrem tverrfaglighet». Det hun kaller «den fjerde industrielle revolusjonen» er nemlig kjennetegnet av en sammensmeltning av teknologier:
– Toyota sier at de ikke lenger er et bilselskap, men et dataselskap. Amazon er ikke en bokhandel, men kanskje et logistikkselskap. Og så har du sånne ting som  CRISPR og genteknologi. Er det molekylærbiologi? Er det AI? Er det sensorikk? Er det nanoteknologi?
CRISPR-teknologien gjør det mulig å redigere genomet, og gir rom for visjoner om å fjerne alle avvik og la oss leve lenger. Visjoner Seres kobler til en Silicon Valley-tankegang om effektivisering og optimalisering, anvendt på menneskelig biologi.
– Dataselskapet Google er nå også et life extension-selskap, og de mener at de gjør verden bedre ved å la oss alle sammen leve lengre og sunnere liv. Fint, jeg kan leve i 300 år! Men når jeg spør mine venner i Silicon Valley om det verdimessige grunnlaget, skjønner de ikke problemet en gang. De sier: «Silvija, du må forstå at det er umoralsk å være mot udødelighet.» Det argumentet skjønner jeg ikke. Jeg tror det er ok å være dødelig, det er faktisk en viktig del av vår menneskelighet.
Seres frykter at slike teknologiske nyvinninger vil bli stadig vanskeligere å si nei til, slik det i dag i praksis er umulig å delta i samfunnet på alminnelig vis uten en smarttelefon.
– Det foretas stadig flere valg på våre vegne, og det utfordrer tanken om fri vilje. Men  jeg er ikke filosof, jeg kan ikke nok om hva det er å være menneske og ta gode valg. Så jeg trenger noen som har det språket til å hjelpe meg å forstå det.
Tverrfaglighet har vært et plussord i akademia siden 70-tallet, og stått som credo for en rekke programmer etter tusenårsskiftet, men Seres er ikke imponert.
– Det er mer 17. mai-taler om enn konkret anvendt, relevant forskning. Incentivene legger ikke til rette for det: Du blir anerkjent for å ha store publikasjoner innen ditt felt, og det oppnår du ved å være smal. Det er vanskelig å være verdensledende på veldig bredt grunnlag. Utfordringen er å få verdensledende tenkere innen to forskjellige disipliner inn i samme rom og ikke slippe dem ut før de er blitt enig om en ny artikkel de kan skrive. Ofte snakker folk om et flott tverrfaglig program, men det har i realiteten ett hovedbein, og alle i det rådgivende utvalget, alle postdoc-ene, alle doktorgradene du får inn, alle er stort sett fra det beinet du kjenner best og forstår best.
Finnes det noen moteksempler?
– Jeg var nylig på konferansen Technology and Emotions i Oslo SETT INN TEIKN FOR NOTE 3, og der snakket jeg med Alexander  Jensenius, ved HiOA, som studerer bevegelser og rytme med digitale verktøy. Han har folk i gruppen som kan maskinlæring og kunstig intelligens, men også musikk, fysikk og kjemi. Det blir spennende å se om de anvender det gamle faget sitt på en god måte inn i det nye emnet.
Seres mener hun har nytt godt av sin egen mangfoldige bakgrunn fra matematikk, teknologi og forretningsliv. På nittitallet jobbet hun som forsker på DEC SRC (Digital Equipment Corporation Systems Research Center) i USA, der hun blant annet var involvert i arbeidet med å lage den tidlige søkemotoren Altavista.
– Det var et utrolig kreativt sted, vi lagde iPad-aktige tablets og andre produkter som var langt forut for sin tid, og noen av de  beste  artiklene i verden på vitenskapelig nivå kom derfra. Blant de rundt 70 forskerne fantes alt fra ekstremt teoretiske matematikere til helt praktiske ingeniører og alt i mellom. Lederen Bob Taylor var en av grunnleggerne av Internettet, og han hadde noen enkle regler: Du kunne ikke kjøre one man show, for eksempel. Om du ikke kunne få med deg noen på prosjektet ditt, så var ikke prosjektet bra nok. Den kreative friksjonen du skaper når forskjellig kunnskap og forskjellig tankesett møtes, den skaper vi ikke nok grunnlag for i måten vi leder akademia i dette landet.
Hvordan da?
– Vi beskytter oss for eksempel fra industriell innflytelse fordi vi er redd for at det ødelegger evnen til å tenke de lange og dype tanker. Men jeg mener at vi skal være nomader. Det er ikke det at du skal vite alt på en gang, men det er mulig du skal ta med kofferten og kunnskapen din til et annet institutt. Sabbatsår er fint, men det skal brukes til å dytte deg langt utenfor komfortsonen din og bruke noen nye modeller og konsepter. Om du er kjernefysiker, er det ikke sikkert det er så bortkastet å dra til verdens beste universitet og lære seg mekanismer innen … operasang?
– Du nevnte Alexander Jensenius, jeg hørte ham nylig si at han ikke greide å få forskningsmidler til sine prosjekter i grenselandet mellom teknologi og musikk, så han endte med å søke Kulturrådet.
– Ja, og vi trenger mer rampete forskere. Det som oppfattes som god forskning i dag er ekstremt rasjonelt, vitenskapelig metode-basert. Men Newton kom fram til lovene sine ved å forestille seg en verden uten friksjon – du må være en gal kunster for å tenke på noe så lite realistisk. Likevel er det et av de største gjennombruddene i vitenskapen. Og det går begge veier. Vi må tillate ingeniører å være kunstnere, samtidig som kunstnere skal huske at de faktisk er utrolig disiplinerte, de har også sin metode.
Men hvordan skal utforskning og målrettet arbeid kombineres?
– Konsulentbyråene snakker gjerne om at de ønsker å rekruttere «T-shaped indivuduals», de har bredde, men også en ekstrem dybde. Du kunne tenke deg for eksempel en slags Liberal arts-utdannelse SETT INN TEIKN FOR NOTE 4 som gir deg den kjempebredden, men også en teknisk fagfordypning. Du må  ha noen ekstreme dybder også, ellers er vi alle generalister, og det er ikke bra det heller.
Seres vil gjerne løfte fram de unike forutsetningene Norge har for å komme seg på teknologitoget.
– De praktiske erfaringene er viktige, og jeg hadde gjerne sett at Norge bruker noe av de fantastiske bragdene vi har utført innen sensorikk og radioteknikk. Vi må fokusere klyngene i landet på felles problemer, så de ikke blir uavhengige siloer.
Har du et eksempel?
– Digital Norway. Det er en digital dugnad der de store selskapene, som Kongsberggruppen, Telenor, og Statoil går sammen om å lage noe digitalt som er best i verden. De har sett på toppidrettssentre som en modell: Du har en trekant, med en bestiller øverst som sier hva oppdraget skal være, «Vi skal ruleVinter-OL». Nederst i det ene trekant-hjørnet har du trenerne som oversetter bestillingen til konkrete oppdrag, som også er tverrfaglige, fordi de handler om hvordan du jobber i team, hvordan du trener og spiser og så videre. Så har du utøverne i det siste hjørnet, som bidrar innovativt til oppdraget. Jeg vil gjerne se samme type trekant, med en industrisjef på toppen som sier hva bestillingen er. Og jeg tror at i Norge bør bestillingen være høyteknologi for prosessindustri, hvor prosessindustri i tillegg til olje og gass kan være andre energityper. Det kan også være marint og maritimt – eller prosessindustri innen helse, velferd eller offentlig infrastruktur.
Hvem er nederst i trekanten?
– De store selskapene er i det ene hjørnet, de oversetter det til bestillinger. Det skal være ambisiøst og krevende, men de må være villig til å ta i bruk det tredje  hjørnet – som er de små norske bedriftene. I dag får de små bedriftene Skattefunn, men det hjelper dem ikke, for de må rett og slett finne kunder som er krevende i en global målestokk. Vi har en fantastisk samling store selskaper som er verdensledende innenfor sine felt, men i dag kjøper de brorparten av teknologitjenester fra internasjonale giganter. I stedet kunne de jobbe sammen med de små i trekanten.
Men Norge er jo et bittelite land, i en verden der kunnskapen er stadig mer grenseløs?
– Det er vanskelig å slå hundre tusen ingeniører som årlig kommer ut av Kina og India. Men de ekstreme ingeniørene våre, som kan utrolig mye vitenskap og like gjerne kunne vært forskere, dem har jeg ikke sett mange slå. Darwin påpekte at evolusjonen foregår raskest der hvor forholdene er vanskeligst, for da kreves ekstreme løsninger. Norge er blitt gode på prosesstyringsteknologi fordi prosessene hos oss foregår i ekstreme klimaforhold, under vanskelige geografiske forhold, og krevende HMS-forhold. Og det er ekte konkurranse fordi vi ikke har så mye korrupsjon.
Hardere konkurranse på grunn av lite korrupsjon?
– Ja, fordi det motvirker store dogmer. I vitenskapen vil det jo ellers være sånn at de som allerede er i høyest posisjon, bestemmer alt du skal tenke på, og så er alle alle ferdigtenkt. Noe av det jeg liker best med norsk skole er evnen til å bygge kritisk tenking, kreativ problemløsning og teamarbeid og tverrfaglighet hos barna ganske tidlig. Norsk skole bygger hele mennesker, om ikke de beste matematikere. Norske arbeidstakere har gjennomgående stor evne til kritisk tenking. De fleste arbeidstakere i verden utfordrer deg ikke som leder, de gjør det du gir dem i oppdrag å gjøre, men her er det sånn at du får motstand, og det er utrolig viktig og bra.
Samtidig som teknologien er stadig viktigere i utdanningsdebatten, mener teknologen Seres at det er viktig å huske det menneskelige elementet i skolegangen.
– Jeg ble interessert i matte fordi noen enkeltpersoner greide å formidle stoffet til meg på en mer spennende måte enn de som formidlet fysikk eller litteratur. Det kunne lett vært omvendt. Den rollen tror jeg er kjempeviktig, et menneske som du ser opp til eller vil speile gjennom kunnskap. Min far er en filosofisk matematiker, min mor en praktisk kjemiker, begge har stimulert mitt og min søsters urolige tankesett på en fantastisk måte.
Nesten som den tradisjonelle mester-rollen?
– Ja, som i en sokratisk utdanningsmodell der du er nær på studentene dine, som et menneske, ikke bare som en tørr kilde for fakta.
Seres mener også at når i dag skal «lære kidsa å kode» SETT INN TEIKN FOR NOTE 5 må det skje på et vis som gir praktisk mening.
– Vi lærer dem å kode på tørre måter med mikrobit og Java, der de skal lese skjema og kode i nuller og enere i kjedelige linjer med kode. Men hva med å vise dem hvorfor det er spennende å få en bil til å reagere på formelle instruksjoner, og visualisere det som må skje i datamaskinen? Hva med å få dem til å forstå hvordan man tenker strukturert, hva skalgs data må man samle og forbedre, hvor er kompleksiteten og dilemmaene i automatiseringen av forskjellige oppgaver. Vi må vise dem hvorfor dette er gøy. Jeg leste nylig en bok som heter Algorithms to live by. Den bruker algoritme-teoremer og matte til å forklare hvordan du velger make, eller om allmenningens tragedie og hva som skjer med nasjonaløkonomier. Den får meg til å forstå hvorfor akkurat dette var den kuleste matematiske løsningen på akkurat det problemet. Tenk så gøy om noen hadde sagt dette til meg da jeg var tjue år og ikke nesten femti!
Så poenget er at folk må forstå den praktiske anvendelsen av teorien de skal lære?
– Min far var en av professorene jeg beundret tidlig, han var utrolig kompromissløs, og vi hadde mange samtaler om matematikk som pirret nysgjerrigheten min. Men han studerte først til å bli elektroingeniør, og så, halvveis igjennom, begynte han å studere  ren matematikk i tillegg, og fullførte begge gradene. Jeg tenker at den kombinasjonen av teori og praksis er noe av det som gjorde ham så interessant. På et tidspunkt sa han til meg: «Husk: Teori uten praksis er lam. Praksis uten teori er blind.»
NOTE 1: Seres (født 1970) er president i Polyteknisk forening, uavhengig konsulent, investor og styremedlem i en rekke selskaper, som NRK og Nordea. Hun kom til Norge som 18-åring fra Jugoslavia og tok et hovedfag i IT ved UiO, før hun tok en Ph.D. i matematikk i Oxford. Hun jobbet deretter hos DEC i Silicon Valley, blant annet med søkemotoren Altavista. Hun har også en MBA fra INSEAD, og har jobbet i lederstillinger ved Microsoft og Fast Search and Transfer. I 2017 ble hun tildelt ODA-prisen for å være den «mest innflytelsesrike kvinnen i norsk IT».
NOTE 2: Omkalfatrende nyvinninger som vil forandre samfunnet radikalt i de nærmeste årene: kunstig intelligens, robotikk, nanoteknologi, smarte byer, 3D-printing, nettverk?, digital medisin, finansteknologi, virtuell og utvidet virkelighet, genetikk, transport og droner, blockchain.
NOTE 3: En endags-konferanse om teknologi og følelser, initiert av Polyteknisk forening, NTNU og kunstinstitusjonen i/o/lab.
NOTE 4: Amerikansk utdanningsmodell der man er nødt til å ta fag i flere ulike felt ved siden av det man fordyper seg i, for å få en slags almenndannelse.
NOTE 5: «Lær kidsa koding» er en frivillig bevegelse som «arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet».

Sunday, 22 April 2018

The Relentless Invasion of Our MindsThe Relentless Invasion of Our Minds

By Zen Gardner
Contributing Writer for Wake Up WorldI can’t pound away enough about this subject, and I hope you are sounding off too. People would find it hard to believe how many types of technologies are being used on human minds today.


We all know we’re “steered” and “walled off” to some degree by influences around us, not the least of which is the media and the onslaught of its corporofascist disinformation and advertising arm.

Deeper influences include so-called modern education and the socially engineered dumbing-down of society for decades. Just look around you for how “well repeated” everything we’re told has become, with the predominance of shallow Hollywood types and the gutless sing-song intonations and political correctness in society’s language.

But there’s a lot more people need to know about electronic mind control and what it’s doing to us and our world.


1. The Sounds of Silence
Here’s one–subliminal programming carried by UHF or Ultra High Frequency signals. Some say this is the reason the government so enthusiastically pushed everyone to digital broadcasting, to implement this, and free-up the analog bandwidth for even more insidious purposes…the coming universally implanted chip.

The Department of Defense calls it Silent Sound Spread Spectrum (SSSS), and it also goes by the name of S-quad or Squad. In the private sector, the technology goes by the name of Silent Subliminal Presentation System and the technology has also been released to certain corporate vendors who have attached catchy brand names like BrainSpeak Silent Subliminals to their own SSSS-based products.

Whatever you call it, SSSS is a technology that uses subliminal programming that is carried over Ultra-High Frequency (UHF) broadcast waves, planting inaudible messages directly into the subconscious human mind.

Perfected more than twenty years ago by the Department of Defense and battlefield-tested upon unwitting Iraqi soldiers serving in the army of Saddam Hussein in the Gulf War during 1991, SSSS is a sinister weapon that may have been been developed for a specific mission: the total subjugation of the American people.

We’re talking nasty here. Would these controllers do such a thing? Are you kidding? Any tool that works is a good tool for these tools. Nature will find a way around it, but it’s something to behold how desperate these control freaks are.

Whether SSSS is coupled with the new all-digital TV signal as its means of delivery into the minds of an unsuspecting U.S. populace or not, it can be deployed by many different devices, including HAARP and GWEN towers, which would effectively blanket the entire nation at once. In fact, Judy Wall says that “there is evidence that the US Government has plans to extend the range of this technology to envelop all peoples, all countries. This can be accomplished, is being accomplished, by utilising the nearly completed HAARP project for overseas areas and the GWEN network now in place in the US. The US Government denies all this.”

But the most insidious aspect of SSSS is that it is completely undetectable by those being targeted. Because it delivers its subliminal programming directly to the human brain via the auditory sense at frequencies that humans are incapable of perceiving as sound, there is no defense against it. Everyone on the planet is equally susceptible to mind control via SSSS and there isn’t any escape from it, as the UHF waves can be transmitted over very long distances from remotely located sources and will pass through walls and other objects as if they are not there. UHF is the frequency (100mhz) that has been used for television and radio broadcasting for as long as these media have existed. SSSS is designed to utilize UHF as a carrier wave.

Even more insidious, though, is the fact that, coupled with the use of supercomputers, an individual’s unique electroencephalographic (EEG) patterns can be digitally altered and then stored for rebroadcast via digital UHF. According to Judy Wall, editor and publisher of Resonance, the newsletter of the Bioelectromagnetics Special Interest Group, these computer-enhanced EEGs “can identify and isolate the brain’s low-amplitude ‘emotion signature clusters,’ synthesize them and store them on another computer. In other words, by studying the subtle characteristic brainwave patterns that occur when a subject experiences a particular emotion, scientists have been able to identify the concomitant brainwave pattern and can now duplicate it.” These modified emotion signature clusters can then be broadcast over UHF carrier frequencies (i.e., regular TV and radio signals) directly into the brain where they can then “silently trigger the same basic emotion in another human being.” In other words, if the emotional signature cluster for, say, a feeling of hopelessness and despair is being fed directly into your brain via unseen radio waves, you will feel those emotions. The implications of this are, quite literally, mind boggling. Source2. Another Microwave Scream Inside the Skull

The U.S. military bankrolled early development of a non-lethal microwave weapon that creates sound inside your head. But in the end, the gadget may be just as likely to wind up in shopping malls as on battlefields, as report in New Scientist.

The project is known as MEDUSA – a contrived acronym for Mob Excess Deterrent Using Silent Audio. And it should not be confused with the Long Range Acoustic Device and similar gadgets which simply project sound. This one uses the so-called “microwave auditory effect”: a beam of microwaves is turned into sound by the interaction with your head. Nobody else can hear it unless they are in the beam as well.

The effect has long been a laboratory curiosity, with no application. But, over the years, the military has been intrigued. The idea (dubbed “the telepathic ray gun”) was mentioned in a 1998 US Army study, which turned up in a recent Freedom of Information Act document dump. Five years later, the Navy decided to put some R&D dollars into the project. Now, as I note on the New Scientist website, Dr. Lev Sadovnik of the Sierra Nevada Corporation has provided more details.

There are health risks, he notes. But the biggest issue from the microwave weapon is not the radiation. It’s the risk of brain damage from the high-intensity shock-wave created by the microwave pulse. Clearly, much more research is needed on this effect at the sort of power levels that Dr. Sadovnik is proposing. But if it does prove hazardous, that does not mean an end to weapons research in this area: a device that delivered a lethal shock-wave inside the target’s skull might make an effective death ray.

Dr. Sadovnik also makes the intriguing suggestion that, instead of being used at high power to create an intolerable noise, it might be used at low power to produce a whisper that was too quiet to perceive consciously but might be able to subconsciously influence someone. The directional beam could be used for targeted messages, such as in-store promotions. Sadovnik even suggests subliminal advertising, beaming information that is not consciously heard (a notion also spotted on the US Army’s voice-to-skull page). While the effectiveness of subliminal persuasion is dubious, I can see there might be some organizations interested in this capability. And if that doesn’t work, you could always point the thing at birds. They seem to be highly sensitive to microwave audio, so it might be used to scare flocks away from wind farms — or shoo pigeons from city streets. Source3. HAARP and GWEN Tower Manipulation

I watch the weather. Not from conventional sites, but from real reporters who can see what’s going on. Dutchsince reports regularly on what the towers are showing him, and has incredible accuracy in telling us what weather system type is tending to come where.

And what apparently is guiding these formations is HAARP type broadcast technology emanating out of military bases and government installations around the country. After all, they’ve openly stated they want to own the weather by 2025.

What, are we stupid?4. EMFs Blasting Everywhere

We’re being killed in slow motion. A microwave oven has warnings all over it, and if you use an EMF detector you’ll find it gives off a strong blast even when off, especially around the sides. Cell phonesare now well known to cause cancer and Russia has banned their use amongst youth.

Western world? Fry away. ‘We don’t care, we dare. Precautions are for pussies. Put that gun to your head ol’ boy, you’re a tough codger.’


Conclusion

Pretty serious stuff. There’s lots more to all this, I’m only touching on the surface to get people thinking and aware. I’m no expert on any of this by any means, just aware we’re being screwed for ulterior motives…as usual.

The fundamental point is, these towers you’re seeing going up around you are not only all for cell phones! Some of these are huge metal beams emanating incredibly destructive influences around them.

According to expert Barry Trower, cell towers should not be within a mile and a half of humans – yet they’re deliberately placed on medical buildings, within densely populated housing areas, and on schools and recreation areas.

It’s a living tragedy in slow motion. And no one notices, because no one in responsible positions are responsible to the people, just money, power, position and corporate greed.

Be aware. Campaign against towers near you and your loved ones and expose them. Investigate orgonite and other technologies and disable towers all you can.

We will win, but not by sitting idly by.

Don’t just sit there and fry.

Love,

Zen


Tuesday, 6 March 2018

Strålingen fra verdensrommet øker
Strålingen fra verdensrommet økerSUPERNOVA: Stålingen kommer blant annet fra supernovaer som denne. Foto: ESO / AFP

Ronald Toppe

7 timer siden (Oppdatert: 7 timer siden)


Astronomene har aldri tidligere målt sterkere kosmisk stråling. Det kan få store konsekvenser.

Jorden bombarderes hele tiden av partikler fra verdensrommet.


De fleste av dem, er det som blir igjen når elektronene er borte fra et hydrogen eller helium-atom. Partiklene treffer oss med enorm fart, like oppunder lysets hastighet.

Partiklene blåses ut fra nøytronstjerner, supernovaer og sorte hull, og har altså reist langt før de kommer inn mot solsystemet.

Også solen sender ut ladde partikler, «solvind», det er den som gir oss nordlys. Men partiklene fra solen har lavere fart enn de partiklene forskerne nå skremmes av.  Kan være dødelig


For fire år siden slo professor Nathan Schwadron ved University of New Hampshire alarm. Data fra NASAs Lunar Reconnaissance Orbiter viste at nivået av kosmisk stråling var høyere enn noen gang i romfartens historie.


Det er Spaceweather som kommer med nyheten.


Kosmisk stråling er farlig. Partiklene er veldig ustabile, og påvirker cellene i kroppen vår. Store strålingsdoser er dødelige, mindre doser kan skade organer, føre til kreft, og endre arvestoffet vårt.


Schwadron og kollegene har beregnet at en mannlig astronaut kunne oppholde seg i rommet i 1000 dager i 1990 før han nådde den anbefalte maksimale strålingsdosen.


I 2014 var perioden redusert til 700 dager.


– Det er en stor endring, sier Schwadron til Spaceweather.


Under ser du Shwadrons illustrasjon av utviklingen.

ANTALL DAGER er romfarer kan være oppe i rommet, avhengig av aluminiumstykkelsen på veggene i romfartøyet, og solsyklusen

Kilde: Spaceweather.com
Skjermingen svekkes


Kloden vår er skjermet for det meste av den kosmiske strålingen.


Magnetfeltet rundt Solen styrer mye av strålingen bort. Jordens eget magnetfelt skjermer også, og mange av partiklene ødelegges når de treffer atmosfæren vår.


Kollisjonen med molekylene i luften rundt oss gjør at det dannes nye partikler, som så brytes ned til andre partikler, røntgenstråler og lys.


PARTIKLENE brytes ned til nye partikler når de treffer atmosfæren. Illustrasjon: NASA


Astronauter er mest utsatt for kosmisk stråling, men vi får også i oss doser av den når vi flyr.


Årsaken til den økte strålingen er at Solen ikke beskytter oss like godt lenger.


Aktiviteten til Solen går i bølger på elleve år. Når den er på topp, er solskiven full av solflekker. De er utbruddene i dem sammen med magnetfeltet til Solen som tar hånd om partiklene, det er grunnen til at kuvene i figuren over svinger.
Har økt ytterligere


Nå nærmer vi oss minimum i solsyklusen. Solen er helt glatt, og "stillere" enn den har vært på lenge.

SOLEN akkurat nå

Bilde: SDO


– De siste ti årene har solvinden hatt lav tetthet av partikler og magnetfeltet har vært svakt. Resultatet av den bemerkelsesverdige lave solaktiviteten er at den kosmiske strålingen øker, forklarer Schwadron.


Da han og kollegene oppdaget økningen for fire år siden, anslo de at mengden stråling ville øke med 20 prosent i forhold til forrige solsyklus.


Nå må forskerne øke anslaget med ti prosent.

Flere skyer?


Den økte strålingen får størst umiddelbare konsekvenser for romfarten, men også risikoen for flymannskap øker.


Den totale strålingsdosen begrenser hvor mye piloter og kabinpersonell kan jobbe i løpet av et år. I Europa er grensen 6 mSv per år.


Kosmisk stråling kan også påvirke været. Når strålingen treffer luften dannes det ørsmå partkler som vanndamp kondenserer på, slik at det dannes skyer.

Wednesday, 21 February 2018

AI ripe for exploitation, experts warn

AI ripe for exploitation, experts warn

  • 21 February 2018
  •  

A robot pointingImage copyrightGETTY IMAGES
Image captionThe threat of AI is real and many of the technologies are already developed, warn 26 leading experts

Drones turned into missiles, fake videos manipulating public opinion and automated hacking are just three of the threats from artificial intelligence in the wrong hands, experts have said.
The Malicious Use of Artificial Intelligence report warns that AI is ripe for exploitation by rogue states, criminals and terrorists.
Those designing AI systems need to do more to mitigate possible misuses of their technology, the authors said.
And governments must consider new laws.
The report calls for:
  • Policy-makers and technical researchers to work together to understand and prepare for the malicious use of AI
  • A realisation that, while AI has many positive applications, it is a dual-use technology and AI researchers and engineers should be mindful of and proactive about the potential for its misuse
  • Best practices that can and should be learned from disciplines with a long history of handling dual-use risks, such as computer security
  • An active expansion of the range of stakeholders engaging with, preventing and mitigating the risks of malicious use of AI
Speaking to the BBC, Shahar Avin, from Cambridge University's Centre for the Study of Existential Risk, explained that the report concentrated on areas of AI that were available now or likely to be available within five years, rather than looking to the distant future.

'Game changer'

Particularly worrying is the new area of reinforcement learning where AIs are trained to superhuman levels of intelligence without human examples or guidance.
He outlined some of the scenarios where AI could turn "rogue" in the near future:
  • Technologies such as AlphaGo - an AI developed by Google's DeepMind and able to outwit human Go players - could be used by hackers to find patterns in data and new exploits in code
  • A malicious individual could buy a drone and train it with facial recognition software to target a certain individual
  • Bots could be automated or "fake" lifelike videos for political manipulation
  • Hackers could use speech synthesis to impersonate targets
Miles Brundage, research fellow at Oxford University's Future of Humanity Institute, said: "AI will alter the landscape of risk for citizens, organisations and states - whether it's criminals training machines to hack or 'phish' at human levels of performance or privacy-eliminating surveillance, profiling and repression - the full range of impacts on security is vast.
"It is often the case that AI systems don't merely reach human levels of performance but significantly surpass it.
"It is troubling, but necessary, to consider the implications of superhuman hacking, surveillance, persuasion, and physical target identification, as well as AI capabilities that are subhuman but nevertheless much more scalable than human labour."
Dr Seán Ó hÉigeartaigh, executive director of the Centre for the Study of Existential Risk and one of the co-authors, added: "Artificial intelligence is a game changer and this report has imagined what the world could look like in the next five to 10 years.
"We live in a world that could become fraught with day-to-day hazards from the misuse of AI and we need to take ownership of the problems - because the risks are real.
"There are choices that we need to make now, and our report is a call to action for governments, institutions and individuals across the globe.
"For many decades hype outstripped fact in terms of AI and machine learning. No longer. This report looks at the practices that just don't work anymore - and suggests broad approaches that might help: for example, how to design software and hardware to make it less hackable - and what type of laws and international regulations might work in tandem with this."
The 100-page report identified three areas - digital, physical and political - in which the malicious use of AI is most likely to be exploited.
Contributors included OpenAI, a non-profit research firm, digital rights group The Electronic Frontier Foundation and the Center for a New American Security, a national security think-tank.